Verklaring inzake gegevensbescherming

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Daarom letten wij bij Mathes GmbH & Co erop dat voldaan wordt aan de voorschriften inzake gegevensbescherming. Hieronder informeren wij u over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en gebruikt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. U kunt de verklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde opvragen en afdrukken via de link “Gegevensbescherming”. Onze EDI-systemen zijn dankzij technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden, en beveiligd tegen verlies of vernietiging.

Verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is:

Mathes GmbH & Co. KG
Büchel 29–31
52062 Aken
Tel: +49 241 – 470301 0
E-mail: info@mathes.de

Als u vragen heeft over gegevensbescherming of gegevensbeveiliging, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Dhr. Mathias Drösser
@-yet GmbH
Functionaris gegevensbescherming bij Mathes GmbH & Co. KG
Schloß Eicherhof
42799 Leichlingen
E-mail: info@mathes.de

Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Wij slaan uw gegevens alleen op voor de afhandeling van uw aanvragen, de uitvoering en afwikkeling van overeenkomsten en voor eigen reclamedoeleinden. De verwerking vindt plaats op basis van de actuele wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u een aanvraag heeft, ons een offerte laat opstellen of een overeenkomst met ons sluit, verwerken wij uw persoonlijke gegevens. Afhankelijk van het type overeenkomst kunnen dit uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon-/faxnummer, eventueel geboortedatum/plaats, bankgegevens en BTW-ID zijn. Wij slaan deze gegevens op en verwerken ze in onze klantenadministratie voor de uitvoering en afhandeling van de overeenkomst en voor onze eigen reclamedoeleinden. Er worden geen gegevens aan overige derden doorgegeven.

Webanalyse met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.(‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt over het algemeen door Google overgedragen naar servers in de Verenigde Staten.

Wanneer deze functie is geactiveerd, worden op deze website IP-adressen geanonimiseerd. Met andere woorden: uw IP-adres wordt afgekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die dit verdrag hebben ondertekend. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het complete IP-adres aan een server van Google naar de VS overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de eigenaar van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door in uw browser-software de betreffende instelling te activeren. Wij maken u erop attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in de complete omvang kunt gebruiken. U kunt daarnaast het opnemen van gegevens (die door cookies zijn geproduceerd en die uw gebruik van de website betreffen, incl. uw IP- adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens verhinderen door de onder de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) aangeboden browser-plug-in te downloaden en te installeren.

Alternatief verhindert u met een klik op deze link Google Analytics deactiveren [Google Analytics werd via een opt-out cookie gedeactiveerd], dat Google Analytics op deze website gegevens over u verzamelt. Door op de bovenstaande link te klikken, download u een ‘opt-out-cookie’. Uw browser moet het opslaan van cookies altijd toestaan. Als u uw cookies regelmatig wist, is een nieuwe klik op de link elke keer dat u deze website bezoekt vereist.

Wij wijzen u erop dat bij deze website Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering wordt gebruikt, om de anonieme registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te kunnen waarborgen.

Google Tag Manager

De Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags via één interface kunnen beheren. De Tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookie-vrij domein. De tool activeert andere tags die zelf eventueel gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Meer informatie over hoe de Google Tag Manager werkt, vindt u hier. De verstrekking van de gegevens door u is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven, noch noodzakelijk voor het afsluiten van een overeenkomst.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken sessiecookies op onze website om het gebruik van onze webpagina’s voor u gemakkelijker te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan onze website. Ze worden verwijderd wanneer u de browser verlaat, afhankelijk van de instellingen van uw browserprogramma. Het opslaan van cookies kan in de instellingen van uw browser worden uitgeschakeld of gedeactiveerd. Sessiecookies worden automatisch gewist wanneer u uw browser sluit. Persistent-cookies bevinden zich ook na het sluiten van de browser op de computer.

Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onze eigen reclamedoeleinden. Wij willen u graag over nieuwe producten, onze diensten en interessante evenementen informeren. Daarom gebruiken wij uw gegevens ook om (naast uw aankopen) bepaalde producten, diensten of evenementen aan te bevelen die voor u interessant zouden kunnen zijn. De evaluatie van de aankoopgeschiedenis en de verzending van de betreffende reclame per post of e-mail aan bestaande klanten wordt alleen uitgevoerd voor producten en diensten van Mathes GmbH & Co. KG. Met uw belangen wordt rekening gehouden. De verzending per e-mail vindt alleen plaats met uw toestemming, die u te allen tijde met het oog op de toekomst kunt herroepen. Nieuwsbrieven worden uitsluitend aan u verzonden op basis van een afzonderlijke toestemming. Meer informatie over uw rechten vindt u onder het kopje ‘Rechten van betrokkenen’.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord dat wij u regelmatig per e-mail informeren over actuele aanbiedingen/informatie van Mathes GmbH & Co.KG en interessante feiten rondom het thema meubels. (Rechtsgrond: art. 6 (1) (a) AVG) U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@mathes.de of door te klikken op de afmeldlink in elke nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief, registreren wij uw e-mailadres, aanhef en naam voor de gepersonaliseerde verzending van onze nieuwsbrief. Uw adresgegevens worden voor de verzending van de nieuwsbrief aan onze dienstverlener doorgegeven, die wij inzetten als orderverwerker. U ontvangt een bevestigingsmail ter bevestiging van uw toestemming (de zogenaamde double opt-in procedure) Wij gebruiken uw gegevens tot de herroeping van de toestemming.

Gegevensverwerking in het contactformulier

Mathes GmbH & Co. KG. verwerkt uw gegevens die u in het contactformulier invult om uw aanvraag te verwerken. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens hangt van uw verzoek af en kan voortvloeien uit een overeenkomst met u, uw goedkeuring of op basis van een afweging van ons legitiem belang bij het leveren van een goede service aan u. Wij verwerken uw gegevens tot de herroeping van uw toestemming, tot uw bezwaar of tot de afhandeling van uw aanvraag. Voor de verwerking van uw aanvraag is uw e-mailadres noodzakelijk om contact met u op te nemen. Aanhef en naam gebruiken wij voor een persoonlijke adressering.

Ontvanger van persoonsgegevens

In het kader van de wettelijke bevoegdheden worden uw persoonsgegevens verstrekt aan de volgende bedrijven binnen de EU:

 • Postdienstverleners, expediteurs, verzendingsdienstverleners, dienstverleners voor datavernietiging
 • IT-dienstverleners voor (software)onderhoud
 • Dienstverleners voor kredietbeoordeling, incasso en dialoogmarketing
 • Google Inc. (www.google.de/settings/ads/onweb), MailChimp

Duur van de gegevensopslag

Wij slaan uw gegevens zo lang op als nodig is voor het betreffende doel. Passende procedures voor het wissen van data zijn beschikbaar en worden voortdurend aangepast aan de wettelijke en vereiste voorwaarden.
Voor zover er een fiscale bewaartermijn bestaat voor bepaalde gegevens die voor de verwerking van koopovereenkomsten worden verwerkt, bedraagt de bewaartermijn 6 of 10 jaar. Tijdens deze periode wordt de verwerking van de gegevens beperkt. De bewaarplicht begint aan het einde van het kalenderjaar waarin de offerte is verstrekt of het contract is nagekomen.

Rechten van betrokkenen

Uw rechten als betrokkene worden door Mathes GmbH & Co. KG omvattend gegarandeerd.

Bezwaar tegen reclamedoeleinden

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden zonder dat er hiervoor andere kosten ontstaan dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Hiervoor staan u de volgende contacten ter beschikking.

Herroeping van toestemming

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde herroepen met het oog op de toekomst. Houd er echter rekening mee dat het nodig kan zijn om uw gegevens opnieuw in te voeren voordat u een nieuwe aankoop doet.

Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende bepalingen om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, of
 • de verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van de verantwoordelijke of een derde persoon te beschermen, voor zover niet de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van de persoonsgegeven vereist, zwaarder wegen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.

Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens in dit geval niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Overige rechten

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot uw opgeslagen persoonsgegevens ten opzichte van de verantwoordelijke persoon:

 • informatie
 • correctie
 • wissen of beperking van de verwerking
 • bezwaar tegen de verwerking
 • gegevensoverdracht
 • recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteiten

Contacten: Hoe kan ik mijn bovenstaande rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (zie hierboven) of de verantwoordelijke persoon (zie hierboven). Wij zullen uw aanvragen onmiddellijk en kosteloos afhandelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en u informeren over de maatregelen die wij hebben genomen.

Gegevensbescherming van de gegevens van de sollicitant

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook digitaal plaatsvinden. Dit is het geval als een aanvrager ons de sollicitatiedocumenten digitaal toestuurt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier dat op onze website kan worden gebruikt. Indien wij een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluiten, worden de overgedragen gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien er geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na afsluiting van de sollicitatieprocedure automatisch gewist, mits wij geen andere legitieme belangen hebben om de documenten te bewaren, zoals bijvoorbeeld als bewijslast in een procedure op grond van de algemene wet inzake gelijke behandeling (Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz – AGG).

Geautomatiseerde besluitvorming

Momenteel maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of een profiling.

Actualisatie en wijziging

De verklaring inzake gegevensbescherming moet van tijd tot tijd worden aangepast aan de feitelijke omstandigheden en de juridische situatie. Lees deze verklaring inzake de gegevensbescherming voordat u van ons aanbod gebruik maakt, om op de hoogte te zijn van mogelijke wijzigingen of updates.