Disclaimer & Verplichte informatie

De dienstverlener in de zin van § 5 (1) van de Duitse Telemediawet voor de internetaanwezigheid op mathes.de is de volgende onderneming:

Mathes GmbH & Co. KG
Büchel 29-31
52062 Aken
Duitsland

T + 49 (0) 241 – 470301 0
F + 49 (0) 241 – 470301 99

M info@mathes.de
W www.mathes.de

HRA 3550 Aachen
P.H. Gesellschafterin Mathes Verwaltungs GmbH
HRB 3518 Aachen
Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Thomas Mathes
USt.-IDNr. DE121685700

Sparkasse Aachen
Bankcode 390 500 00
Rekeningnummer 1008267
IBAN DE89 3905 0000 0001 0082 67
BIC AACSDE33

Aachener Bank
Bankcode 390 601 80 Rekeningnummer 100016010
IBAN DE12 390 60180 0100 0160 10
BIC GENODED1AAC

Commerzbank Aachen
Bankcode 390 400 13
Rekeningnummer 100923200
IBAN DE25 3904 00 13 0100 9232 00
BIC COBADEFFXXX

KBC Bank
Rekeningnummer 731 0021510 48
IBAN BE11 7310 0215 1048
BIC KREDBEBB

Tot de Mathes groep behoren en/of op ons Internetaanbod vindt u producten/diensten van deze, verdere bedrijven:

Mathes Outlet e.K.
Gut-Dämme-Str. 4
52070 Aachen

T + 49 (0) 241 – 470301 46
F + 49 (0) 241 – 470301 99

M info@mathes.de
Owner: Sabine Mathes
HRA 7417 Aachen

Mathes Design GmbH
Büchel 29 – 31
52062 Aachen

T + 49 (0) 241 – 991 261 0
F + 49 (0) 241 – 470 301 71
M service@design-bestseller.de

Managing directors: Dipl.-Kfm. Thomas Mathes, Martin Möller
HRB 16941 Aachen
VAT ID No. DE287447788

Mathes Logistik GmbH
Liebigstr. 18
52070 Aachen

T + 49 (0) 241 – 470 301 0
F + 49 (0) 241 – 470 301 99
M info@mathes.de

HRB 23565 Aachen
Managing director: Dipl.-Kfm. Thomas Mathes, Sabine Mathes
VAT ID No. DE328530725

Mathes Verwaltungs GmbH
Büchel 29 – 31
52062 Aachen

T + 49 (0) 241 – 470301 0
F + 49 (0) 241 – 470301 99
M info@mathes.de

HRB 3518 Aken

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Concept & vormgeving
www.yellapark.de

Technische realisatie
www.favor-it.net

Vrijwaring van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur geeft geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen jegens de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, welke door het gebruiken of niet gebruiken van de geboden informatie of door gebrekkige en onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voorzover er van de kant van de auteur niet aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de site of het complete aanbod zonder aankondiging vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of met de publicatie ervan te stoppen.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde internetsites (‘hyperlinks’), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is de auteur slechts aansprakelijk voorzover hij nauwkeurig van de inhoud hiervan op de hoogte is en het voor hem technisch mogelijk is en van hem verwacht mag worden, dat hij het gebruik ervan in geval van onwettige inhoud verhindert. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s te zien was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich daarom hierbij uitdrukkelijk van alle inhoudelijke wijzigingen die na het plaatsen van de link op de gelinkte sites worden aangebracht. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod van de auteur, maar ook voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases die door de auteur zijn opgezet en waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. De aanbieder van de internetpagina, waarnaar werd verwezen, is uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud, de beschikbaarheid, de correctheid en de nauwkeurigheid van de gelinkte sites, hierop geplaatste aanbiedingen, links of reclameadvertenties. Degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst, is niet verantwoordelijk.

3. Auteurs- en merkenrecht 

De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken vallen onbeperkt onder de bepalingen van het desbetreffende geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaren. Alleen op grond van het feit dat ze genoemd worden, mag niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten komt uitsluitend de auteur van de pagina’s toe. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur is reproductie of gebruik van grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties niet toegestaan.